Ei Bendith ar ei Ben

Aus MN-Wiki
Version vom 18. Januar 2016, 07:03 Uhr von QueenOfGlens (Diskussion | Beiträge) (→‎Albernischer Text)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen
llyngwynflag.jpeg
Die Flagge der Region Llyngwyn

Durch Regionalverordnung vom 19. März 2013 wurde das volkstümliche Lied Ei Bendith ar ei Ben zur Regionalhymne der albernischen Region Llyngwyn erklärt. Die Regionalhymne wird zu offiziellen Anlässen neben der albernischen Nationalhymne "God bless Great Jane our Queen!" genutzt.

Llynglyscher Text[Bearbeiten]

Die Regionalhymne wird in der Regel in llynglyscher Sprache gesungen. Der offizielle Text lautet:

Ar D'wysog gwlad y bryniau,
O boed i'r nefoedd wen,
Roi iddo gyda choron,
Ei bendith ar ei ben!
Pan syrthio'r aur wialen,
Pan elo un i'r nef,
Y nef a ddalio i fyny
Ei law frenhinol ef!
|: Ar D'wysog gwlad y bryniau,
O boed i'r nefoedd wen,
Roi iddo gyda choron,
Ei bendith ar ei ben! :|
Ei faner ef fo uchaf
Ar goedwig fyw y môr,
A'i liniau ef fo isaf
Wrth orsedd fainc yr Jôr!
Drychafer gorsedd Llyngwyn
Yn nghariad Duw a dyn:
Yn agos at orseddfainc,
Y Brenin Mawr ei Hun!
|: Ar D'wysog gwlad y bryniau,
O boed i'r nefoedd wen,
Roi iddo gyda choron,
Ei bendith ar ei ben! :|
Pan syrthio'r aur wialen,
Pan elo un i'r nef,
Y nef a ddalio i fyny
Ei law frenhinol ef!
Ar D'wysog gwlad y bryniau,
O boed i'r nefoedd wen,
Roi iddo gyda choron,
Ei bendith ar ei ben!

Albernischer Text[Bearbeiten]

Abweichend vom llynglyschen Text kann die Hymne auch in albernischer Sprache gesungen werden. Der offizielle Text lautet:

Among our ancient mountains,
And from our lovely vales,
Oh! let the pray'r reecho,
"God bless the llynglysh pales!"
With hearts and voice awaken
Those minstrel strains of yore,
Till Llyngwyn's name and glory,
Resounds from shore to shore.
|: Among our ancient mountains,
And from our lovely vales,
Oh! let the pray'r reecho,
"God bless the llynglysh pales!" :|
Should hostile bands or danger
E'er threaten our fair Isle,
May God's strong arm protect us,
May Heav'n still on us smile!
Above the throne of Llyngwyn
May fortune's star long shine,
And round its sacred bulwarks
The olive branches twine!
|: Among our ancient mountains,
And from our lovely vales,
Oh! let the pray'r reecho,
"God bless the llynglysh pales!" :|
With hearts and voice awaken
Those minstrel strains of yore,
Till Llyngwyn's name and glory,
Resounds from shore to shore.
Among our ancient mountains,
And from our lovely vales,
Oh! let the pray'r reecho,
"God bless the llynglysh pales!

Melodie[Bearbeiten]

"Ei Bendith ar ei Ben", presented by the Cerddorfa Symffoni o Caeravon (mp3)