Yuna no Neko

Aus MN-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Yuna No Neko
YukikoKamiAsai.png
Geburtsname Yuna Kami Asai
Verwandschaft Yukiko Kami Asai (Vorfahrin)
Lebt derzeit in Chōwa no Teikoku
Geburtsort Chōwa no Teikoku
Familie Aasi Ur-, Haupt- und Nebenliene
Postion Innerhalb der Familie Oberhaupt
Moto Chi wa shidesu, Chi wa inochidesu, Seitoshi no wa, Watashitachi dake ga fumetsudesu.

La vie est Drôle !

Beruf CEO der AsaiCorp Chōwa, Shōgun